top of page

Privatumo politika

​Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Užtikriname ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).


Jūsų asmens duomenų valdytojas yra  
MB „Užupių manufaktūra“ 
Dvaro g. 5, Kultuvėnai
LT-20265, Ukmergės r.
info@dvarokavos.lt
Tel. +37060427991

1. KOKIŲ ASMENS DUOMENŲ APIE MANE TIKRAI NERENKATE IR NETVARKOTE?
1.1 Mes nerenkame Jūsų naršymo trečių asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugome;
1.2 Mes neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį.


2. KOKIUS MANO ASMENS DUOMENIS IR KOKIAIS TIKSLAIS RENKATE IR TVARKOTE?
2.1 Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi.
2.2 Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome:
2.2.1 Pirkimo duomenys: Vardas, Pavardė, Elektroninio pašto adresas, Telefono numeris, Prekės pristatymo adresas (kai taikoma), užsakymo duomenys, atsiėmimo būdas, Prekės pristatymo būdas, Mokėjimo būdas, Mokėjimo duomenys (įskaitant banko sąskaitos Nr.), Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinė informacija. Pateikdami užsakymą galite nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims Jūsų įsigytas prekes galite, jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, atsiimančių prekę, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo. Šiuos duomenis tvarkome tarp jūsų ir mūsų sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties bei teisinės prievolės pagrindu.
2.2.1.1 Tikslas: Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo ir vykdymo bei prašymų ir klausimų nagrinėjimo.
2.2.1.2 Saugojimo terminas: 10 metų.
2.2.2 Registracijos duomenys: Elektroninio pašto adresas, Vardas, Pavardė, Telefono numeris, Gimimo data, Lytis, Pristatymo adresas, Mokėjimo kortelių duomenys. Šiuos duomenis tvarkome remdamiesi jūsų sutikimu, kur į išreiškiate atlikdami registraciją.
2.2.2.1 Tikslas: suteikti Jums platesnes galimybes naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis.
2.2.2.2 Saugojimo terminas: tol kol yra aktyvi Jūsų paskyra ir 2 metus po jos panaikinimo.
2.2.3 Naudojimosi dvarokavos.lt elektroninės parduotuvės paslaugomis duomenys: Vardas, Pavardė, Elektroninio pašto adresas, Mūsų ir Jūsų komunikacijos istorija, Telefono numeris, IP adresas, Palikto prekių krepšelio duomenys, dvarokavos.lt vykdomų apklausų atsakymų istorija taip pat jūsų pirkimo duomenys, Užsakymų istorija, Mokėjimų istorija. Papildomai, atsižvelgiant į elektroninėje parduotuvėje dvarokavos.lt teikiamas paslaugas, gali būti renkami papildomi Jūsų asmens duomenys susiję su  su Jūsų naudojimusi dvarokavos.lt elektronine parduotuve. Šiuos duomenis tvarkome remdamiesi sutartimi arba siekiu sudaryti sutartį, mūsų teisėtu interesu užtikrinti elektroninės parduotuvės veikimą.
2.2.3.1 Tikslas: suteikti Jums platesnes galimybes naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis.
2.2.3.2 Saugojimo terminas: 3 metai.
2.2.4 Slapukų duomenys: Elgsenos mūsų elektroninėje parduotuvėje istorija. Išsami informacija apie slapukus pateikiama Slapukų politikoje. Šiuos duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu.
2.2.4.1 Tikslas: paslaugų gerinimo tikslais vykdoma nuolatinė veiklos analizė, siekiant padaryti naudojimąsi mūsų elektronine parduotuve dvarokavos.lt kuo paprastesniu ir patogesniu.
2.2.4.2 Saugojimo terminas: prašome žiūrėti informaciją dėl slapukų saugojimo termino Slapukų politikoje.
2.2.5 Patikimumo duomenys: Asmens duomenys, susiję su Jūsų pateiktais užsakymais ir jų atsiėmimu. Šiuos duomenis tvarkome teisėto dvarokavos.lt intereso pagrindu apsaugoti savo interesus ir užtikrinti efektyvų prekių pristatymą.
2.2.5.1 Tikslas: bendrovės veiklos ir interesų apsauga, saugumas, apgaulės prevencija. Vadovaujantis šiais duomenimis yra apskaičiuojamas Jūsų reitingas, kuris parodo kokia tikimybė, kad jūs atsiimsite savo užsakymą tokiu būdu, kurį pasirinkote pirkdami prekę. Jei Jūs dažnai neatsiimate savo užsakymo, Jūsų reitingas mažėja ir Jūs galite būti paprašyti apmokėti už užsakytas prekes iš anksto, o ne jų atsiėmimo metu. Jokių teisinių ar kitų padarinių, kurie galėtų būti laikomi reikšmingais, šis reitingas Jums nesukelia. Jei Jūs nesutinkate su šiuo reitingu, galite pateikti savo nesutikimo argumentus ir juos įvertinę peržiūrėsime Jūsų reitingą.
2.2.5.2 Saugojimo terminas: 3 metai.
2.2.6 Analitiniai duomenys: Norime, kad naudojimasis mūsų elektronine parduotuve dvarokavos.lt Jums būtų kuo paprastesnis ir patogesnis, todėl vykdome nuolatinę savo veiklos analizę, kurios metu analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: Pirkimų istoriją; Naršymo mūsų elektorinėje parduotuvėje istoriją; Mokėjimų istoriją; Atsiliepimai apie jūsų pirktas prekes; Apklausų metu pateiktus atsakymus; Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus bei telefoninių pokalbių įrašus. Šiuos duomenis tvarkome teisėto mūsų intereso užtikrinti prekių ir paslaugų kokybę pagrindu.
2.2.6.1 Tikslas: paslaugų gerinimo tikslais vykdoma nuolatinė veiklos analizė, siekiant padaryti naudojimąsi mūsų elektronine parduotuve dvarokavos.lt kuo paprastesniu ir patogesniu.
2.2.6.2 Saugojimo terminas: 3 metai.
2.2.7 Naujiniai duomenys: Teikdami Jums bendrinius pasiūlymus dėl prekių ir dėl mūsų organizuojamų loterijų, reklamų, akcijų, projektų tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: Vardas, Telefono numeris, Elektroninio pašto adresas, Įrenginių identifikacinis numeris. Šiuos duomenis tvarkome jūsų sutikimo pagrindu arba teisėto intereso pagrindu (Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsnio 2 dalimi numatyta išimtis leidžianti vykdyti tiesioginę rinkodarą apie panašias prekes savo klientams, kurie neprieštaravo tokių žinučių siuntimui el. paštu).
2.2.7.1 Tikslas: bendrinių ir individualizuotų pasiūlymų teikimo tikslu Jums užsisakius naujienlaiškių arba SMS pranešimų paslaugą.
2.2.7.2 Saugojimo terminas: 3 metai.
2.2.7.3 Jūs turite teisę bet kada atsisakyti užsisakytos paslaugos.
2.2.8 Individualizuoti duomenys: Vardas, Telefono numeris, Elektroninio pašto adresas, Pristatymo adresas, Pristatymo būdų istorija, Mokėjimo būdų istorija, Naršymo mūsų elektroninėje parduotuvėje istorija, Pirkimo istorija, IP adresas, Įrenginių identifikacinis numeris. Šiuos duomenis tvarkome tarp jūsų ir mūsų sudarytos dvarokavos.lt elektroninės parduotuvės naudojimosi sutarties ir jūsų užsakytos paslaugos  pagrindu.
2.2.8.1 Tikslas: užsakytų paslaugų teikimas, siekiant taupyti jūsų laiką ir automatizuotomis priemonėmis nustatyti konkrečiai Jūsų mėgstamas ir Jums aktualias prekes, kad galėtume pateikti Jums individualizuotus pasiūlymus.
2.2.8.2 Saugojimo terminas: 3 metai.
2.2.9 Saugumo duomenys: Atvaizdas filmuotoje medžiagoje Jums lankantis mūsų prekybos vietose bei atsiėmimo vietose. Vaizdo įrašus peržiūrime incidentų, vagysčių ar kitų nusikalstamų veikų atveju siekiant apginti savo nukentėjusių asmenų teisėtus interesus. Duomenis tvarkome teisėto mūsų intereso pagrindu.
2.2.9.1 Tikslas: darbuotojų ir kitų asmenų saugumo, viešosios tvarkos užtikrinimas, asmenų gyvybės, sveikatos, turto ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsauga. Vaizdo stebėjimas atliekamas parduotuvėse ir prekių atsiėmimo punktuose. Vaizdo įrašus peržiūrime incidentų, vagysčių ar kitų nusikalstamų veikų atveju siekiant apginti savo nukentėjusių asmenų teisėtus interesus.
2.2.9.2 Saugojimo terminas: 30 dienų, o nustačius pažeidimą – iki tyrimo pabaigos.


3. KOKIOS YRA DUOMENŲ NEPATEIKIMO PASĖKMĖS?
3.1 Apgailestaujame, tačiau Jums nepateikus šioje politikoje nurodytų asmens duomenų, mes negalėsime Jums parduoti prekių arba suteikti kitų paslaugų, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina sutarties sudarymui ir vykdymui bei kitų paslaugų teikimui, taip pat asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės, aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą.


4. KAM PERDUODAMI MANO ASMENS DUOMENYS?
4.1 Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis, ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti. Tinkamo paslaugų suteikimo tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:
4.1.1 Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;
4.1.2 Bendrovėms, teikiančioms skambučių centro paslaugas;
4.1.3 Bendrovėms, teikiančioms IT priežiūros paslaugas;
4.1.4 Rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms.
4.2 Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:
4.2.1 Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
4.2.2 Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.
4.3 Taupydami Jūsų laiką bei siekdami kuo greičiau pašalinti nepatogumus kilusius dėl to, kad prekė Jums buvo pristatyta ne pilnos sudėties arba sugadinta, teikiant garantinio aptarnavimo paslaugas Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį bei Jūsų nurodytą prekės pristatymo adresą, trūkstamų detalių ar naujų prekių pristatymo tikslais perduodame nepilnos sudėties ar nekokybiškos prekės gamintojui.
4.4 Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami už Europos sąjungos ribų. Jūsų asmens duomenys už ES ribų yra perduodami tik esat šioms sąlygoms:
4.4.1 Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams užtikrinantiems mūsų paslaugų Jums teikimą;
4.4.2 Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo sutartys (standartinės sutarčių sąlygos patvirtintos Europos Komisijos), kuriomis jie užtikrina Jūsų asmens duomenų saugumą pagal įstatymų reikalavimus;
4.4.3 Europos Sąjungos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t.y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas;
4.4.4 Parneriai užtikrina asmens duomenų saugumo lygį pagal „ES-US Privatumo skydą“.


5. KOKIOS MANO TEISĖS?
5.1 Pakeisti/tikslinti neišsamius ar netikslius duomenis;
5.2 Prašyti, kad Jūsų duomenų nebetvarkytume ir juos ištrintume. Ši teisė nėra absoliuti ir tam tikrais atvejais, esant rimtoms, teisės aktų numatytoms, priežastims, mes negalėsime ištrinti Jūsų duomenų (pavyzdžiui, kai duomenys yra reikalingi galiojančios sutarties vykdymui);
5.3 Apriboti duomenų tvarkymą;
5.4 Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šioje politikoje nurodytais būdais.
5.5 Perkelti duomenis, tai reiškia, kad Jums leidžiama gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu tuos Jūsų pateiktus asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis. Teisė į duomenų perkeliamumą Esant techninėms galimybėms ir Jums prašant tokie Jūsų duomenys gali būti persiunčiami tiesiogiai kitam Jūsų nurodytam asmeniui.
5.6 Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, dėl savo teisių gynimo galite kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją.


6. KAIP GALIU PATEIKTI PRAŠYMĄ DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO?
6.1 Prašymus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, mums galite pateikti šiais būdais:
6.1.1 Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@dvarokavos.lt 
6.1.2 Pateikdami mums prašymą telefonu: + 37060427991 
6.2 Savo sistemoje Jūsų identifikaciją atliekame pagal Jūsų elektroninio pašto adresą. Pateikdami mums prašymą vienu iš nurodytų būdų visada nurodykite savo elektroninio pašto adresą dėl kurio atžvilgiu sukauptos informacijos jis teikiamas. Jums nenurodžius elektroninio pašto, arba jam nesutapus su prašymą pateikusio asmens elektroninio pašto adresu, neturėsime galimybės Jūsų tinkamai identifikuoti ir pateikti Jūsų prašomos informacijos ar įgyvendinti Jūsų prašymo.


7. KAS YRA SLAPUKAI?
7.1 Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja.
7.2 Plačiau apie slapukus bei jų naudojimą skaitykite Slapukų politikoje.


ARBATOLOGIJA, MB SOCIALINIŲ TINKLŲ PRIVATUMO POLITIKA
Ši politika taikoma visai informacijai ir duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis „Užupių manufaktūra“, MB (toliau – Mes) valdomais „Facebook“, „Instagram“ ir kitais socialinių tinklų ar bendrinimo platformų puslapiais https://www.facebook.com/uzupiumanufaktura, https://www.instagram.com/uzupiumanufaktura/ .
Mes gerbiame Jūsų privatumą ir saugome Jūsų asmens duomenis ir informaciją, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos Mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl Mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.


ATSAKINGI ASMENYS
Bendrai atsakingi už šių „Facebook“ ir „Instagram“ puslapių veikimą ir duomenų rinkimą, kaip tai numato ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 2016/678:
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland

ir
MB „Užupių manufaktūra“ 
Dvaro g. 5, Kultuvėnai
LT-20265, Ukmergės r.

KODĖL MES RENKAME DUOMENIS
Mes naudojame „Facebook“ ir „Instagram“ ir kitus socialinius puslapius, norėdami atkreipti dėmesį į Mūsų paslaugas ir produktus bei bendrauti su Jumis kaip šių puslapių lankytojais. Daugiau informacijos apie Mūsų veiklą rasite adresu https://www.dvarokavos.lt/apie.
Šių socialinių puslapių veikimas, įskaitant lankytojų asmens duomenų tvarkymą, yra pagrįstas Mūsų teisėtu interesu informuoti ir bendrauti su Mūsų sekėjais ir socialinių puslapių lankytojais.


FACEBOOK RENKAMI DUOMENYS
2018 m. birželio 5 d. Sprendime Europos Teisingumo Teismas (nuoroda: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-06/cp180081en.pdf) nusprendė, kad „Facebook“ puslapio valdytojas yra atsakingas už asmens duomenų tvarkymą kartu su „Facebook“.
„Facebook“ tvarko duomenis šiais tikslais:
reklama (analizė, individualizuotos reklamos teikimas) 
vartotojo profilių kūrimas 
rinkos tyrimai 
„Facebook“ ir „Instagram“ naudoja slapukus, kad išsaugotų ir toliau tvarkytų surinktą informaciją. Slapukai yra maži tekstiniai failai, kurie saugomi vartotojo įvairiuose galiniuose įrenginiuose. „Facebook“ privatumo politikoje (https://lt-lt.facebook.com/privacy/explanation) ir „Instagram“ duomenų politikoje (https://help.instagram.com/519522125107875) pateikiama papildoma informacija dėl duomenų tvarkymo.
Čia galite nesutikti dėl duomenų tvarkymo https://www.facebook.com/settings?tab=ads arba adresu www.youronlinechoices.com.
„Facebook Inc.“, kuri yra „Facebook Ireland Ltd.“ motininė bendrovė, yra sertifikuota ES-JAV „Privatumo Skydo“, todėl yra įsipareigojusi laikytis Europos duomenų apsaugos reikalavimų. Daugiau Informacijos apie „Facebook“ Privatumo Skydą rasite čia www.privacyshield.gov.


KITŲ SOCIALINIŲ TINKLŲ RENKAMI DUOMENYS
Mes taip pat galime turėti paskyras kituose socialiniuose tinkluose ar bendrinimo platformose, tokiose, kaip, pvz., Twitter, Youtube. Šiose platformose mes galime rinkti asmens duomenis, numatytus šioje politikoje ir jie bus tvarkomi laikantis atitinkamai tų socialinių tinklų ar platformų nustatytų duomenų tvarkymo reikalavimų, nebent būtų numatytos specialios nuostatos Mūsų pranešime apie duomenų tvarkymą konkrečioje socialinėje platformoje.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie savo teises ir asmens duomenų tvarkymą, prašome susipažinti su konkretaus socialinio tinklo ar platformos privatumo politikoje ar asmens duomenų tvarkymo taisyklėse.


STATISTINIAI DUOMENYS
„Facebook“ „Puslapio įžvalgų“ funkcija renka statistinius duomenis apie šiuos puslapius ir skirtingas jo kategorijas ir šie duomenys gali būti prieinami Mums. Šią statistiką renka ir teikia „Facebook“. Kaip šių puslapių valdytojai Mes neturime jokios įtakos šių duomenų generavimui ir pateikimui. Mes negalime uždrausti šios funkcijos arba užkirsti kelią duomenų rinkimui ir tvarkymui.
Mes galime pasirinkti tam tikrą laiko intervalą, norint gauti iš „Facebook“ statistiką dėl asmenų, kurie paspaudė „patinka“, prenumeratorių, asmenų, kuriuos pasiekė informacija ir asmenų, kurie išreiškė susidomėjimą:
Bendras puslapio peržiūrų skaičius, „patinka“, puslapio veikla, reakcijos į įrašus, pasiekiamumas, vaizdo įrašų peržiūros, įrašai, pasiekiamumas, komentarai, akcijos, atsakymai, santykis vyrai/moterys, šalis ir miestas, kalba, amžius, interesai, elgesys, naudojami prietaisai, lytis, apsilankymai ir paspaudimai, paspaudimai ant telefono numerių. 
„Facebook“ taip pat teikia informaciją apie „Facebook“ grupes, susijusias su Mūsų Facebook“ ir „Instagram“ puslapiais. todėl, kad „Facebook“ nuolat vystosi, galimybė naudotis duomenimis ir jų tvarkymas nuolat keičiasi, todėl Mes dar kartą patariame apsilankyti aukščiau esančiose nuorodose, kad sužinotumėte daugiau apie „Facebook“, „Instagram“ ar kito socialinio tinklo privatumo politikas.
Mes naudojame šiuos apibendrintus duomenis, kad galėtume padaryti savo „Facebook“ ir „Instagram“ puslapius patrauklesnius vartotojams. Pavyzdžiui, Mes naudojame amžiaus ir lyties informaciją, kad tinkamai kreiptumėmės į savo lankytojus. Taip pat naudojame duomenis apie aktyvumą, kad paskelbtume informaciją tinkamiausiu laiku.


RENKAMI DUOMENYS
Vykdydami akcijas ir žaidimus, Mes galime kontaktuoti su asmenimis, kurie Mūsų puslapiuose išreiškė savo norą juose dalyvauti. Laimėtojo nustatymo ir prizo perdavimo tikslu, Mes galime rinkti tokius duomenis kaip vardas, pavardė, informacija apie prizo atsiėmimo vietą ar kitus duomenis, kurie yra būtini asmens identifikavimui ir prizo perdavimui.
Jei turite „Facebook“, „Instagram“ ar kito socialinio tinklo paskyrą ir „pamėgstate“ ar pradedate „sekti“ Mūsų puslapius, Jūs galite paskelbti komentarus ar paspausti patinka atskiriems įrašams. Jei komentuosite ar spausite „patinka“ ant Mūsų paskelbto turinio, ši informacija bus matoma Mums ir kitiems socialinių tinklų naudotojams. Kitiems matoma Jūsų duomenų apimtis priklausys nuo individualių Jūsų privatumo nustatymų ir Jūsų aktyvumo, t.y. nuo to kiek duomenų paskelbiate Jūs pats.
Jei pradedate „sekti“ Mūsų Instagram profilį, į savo Instagram žinutes galite gauti informaciją apie pradėtą Mūsų paskyros sekimą bei apie tuo metu galiojančias akcijas ar nuolaidas, jeigu tuo metu tokios yra.


DUOMENŲ PERDAVIMAS
Mes galime atskleisti ribotą anoniminę informaciją patikimoms trečiosioms šalims, kurios padeda analizuoti naudojimo modelius, pagerina socialinių puslapių našumą ir teikia vartotojams naudingą informaciją.


JŪSŲ INFORMACIJOS SAUGUMAS
Mes reguliariai atnaujiname ir tobuliname savo saugumo standartus, procedūras ir technologijas, kad apsaugotume nuo neteisėtos prieigos prie Jūsų konfidencialios informacijos. Mūsų socialinėse puslapiuose surinkta informacija yra prieinama tik tiems asmenims, kuriems reikia informacijos, kad galėtų atlikti savo pareigas.


JŪSŲ TEISĖS
Kadangi tik „Facebook“ turi visą prieigą prie Jūsų informacijos ir duomenų, rekomenduojame susisiekti su „Facebook“ tiesiogiai, jei norite paprašyti informacijos ar paklausti kitų klausimų apie savo vartotojo teises (pvz., teisė į duomenų ištrynimą). Jei jums reikia pagalbos ar turite kitų klausimų, prašome susisiekti su Mumis siunčiant el. laišką adresu info@dvarokavos.lt .
Jei norite, kad Jūsų asmens duomenys nebebūtų tvarkomi Mūsų puslapiuose, kaip aprašyta šioje privatumo politikoje, Jūs tai galite padaryti pasirinkdami „nebemėgti“ arba „nebesekti“ šių puslapių.


GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI
Ši privatumo politika galioja nuo 2019 m. gegužės 10 d. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo „Facebook“, „Instagram“ ar kito socialinio tinklo puslapiuose. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo momento.

Slapukų politika
bottom of page